pinneinnsettingsmaskin/ trådskjæringsstripping krympemaskin/ blyskjærende preformingsmaskin

Derfor har vi startet utviklingen av "The Second Generation Press-fit Connector",

EN.Selv om Sumitomo Wiring Systems, Ltd. allerede har levert "the First Generation Press-fit Connector" for den europeiske kunden fra 2004, har den hatt et begrenset toleranseområde for gjennomgående hulldiameter på bare 90 ppm, og dette har vært hovedårsaken til vanskelighetene med adopsjon for mange andre kunder, inkludert innenlands.
Derfor har vi startet utviklingen av "the Second Generation Press-fit Connector", som har kunnet tilpasses et bredere toleranseområde for diameter gjennom hull, i påvente av et større marked i nær fremtid.

B.Applikasjon for bilkoblinger For bruk av press-fit koblingsteknologi på bilkoblinger, måtte vi ta hensyn til visse spesifikke faktorer, som listet nedenfor.
(1) Langsiktig tilkoblingspålitelighet i de mer alvorlige miljøforholdene som kreves for bilkoblinger.(Utsatt for vibrasjoner, mekaniske og termiske støt osv.)
(2) Lavere kostnad, minst tilsvarende den for en konvensjonell flytloddeprosess.
(3) Tilpasning til bredere toleranseområder for diameter gjennom hull.
(4) Tilkoblingssikkerhet for de ulike PCB-overflatebehandlingene.
Uttalelse (4) betyr at ulike overflatebehandlinger, som "Immersion Plating (tinn eller sølv)" og "Organic Solderability Preservative (OSP)" er nylig utviklet og tatt i bruk for å forhindre oksidasjon av kobberoverflater på PCB som alternativer til den konvensjonelle HASL (Hot Air Solder Leveling) [2]. Disse overflatebehandlingene kan imidlertid påvirke påliteligheten til press-fit-tilkoblingen, fordi overflatebehandlingene på PCB kommer i direkte kontakt med terminaler.

II.RETNINGSLINJER FOR DESIGN

A. Spesifikasjonssammendrag

Spesifikasjonen for press-fit kontakten vi utviklet eroppsummert i tabell II.
I tabell II betyr "Størrelse" den mannlige kontaktbredden (den såkalte "Tab Size") i mm.
B.Hensiktsmessig kontaktkraftområdebestemmelseSom det første trinnet i press-fit terminal design, må vibestemme passende rekkevidde for kontaktkraft.
For dette formålet, deformasjonskarakteristiske diagrammer avterminaler og gjennomgående hull er tegnet skjematisk, som visti fig. 2. Det er indikert at kontaktkrefter er i en vertikal akse,mens terminalstørrelser og gjennomgående hulldiametre er ihenholdsvis horisontal akse.

To linjer for terminaldeformasjonen betyr en for henholdsvis maksimal og minimum terminalstørrelse på grunn av spredning i produksjonsprosessen.

Tabell II Spesifikasjon av kontakten vi utviklet

Tabell II Spesifikasjon av kontakten vi utviklet
for lavere skade i PCB

Det er klart at kontaktkraften som genereres mellom terminaler og gjennomgående hull er gitt av skjæringspunktet mellom to diagrammer for terminaler og gjennomgående hull i fig. 2, som betyr den balanserte tilstanden til terminalkompresjon og gjennomhullsutvidelse.
Vi har bestemt

(1) minimum kontaktkraft som kreves for å gjøre kontaktmotstanden mellom terminaler og gjennomgående hull lavere og mer stabil før/etter utholdenhetstestene for kombinasjonen av minimum terminalstørrelser og maksimal gjennomgående hulldiameter, og (2) maksimal kraft tilstrekkelig til å sikre at isolasjonsmotstanden mellom tilstøtende gjennomgående hull overstiger den spesifiserte verdien (109Q for denne utviklingen) etter utholdenhetstestene for kombinasjonen av maksimale terminalstørrelser og minimum gjennomgående hulldiameter, der forringelsen av isolasjonsmotstanden er forårsaket av fuktigheten absorpsjon i det skadede (delaminerte) området i PCB.

I de følgende avsnittene, metodene som brukes for å bestemme henholdsvis minimums- og maksimumskontaktkrefter.


Innleggstid: Des-07-2022