pinneinnsettingsmaskin/ trådskjæringsstripping krympemaskin/ blyskjærende preformingsmaskin

Press-fit kontakt for bil ECU II.RETNINGSLINJER FOR DESIGN

A. Spesifikasjonssammendrag
Spesifikasjonen for press-fit kontakten vi utviklet er
oppsummert i tabell II.
I tabell II betyr "Størrelse" den mannlige kontaktbredden (den såkalte "Tab Size") i mm.
B. Hensiktsmessig kontaktkraftområdebestemmelse
Som det første trinnet i press-fit terminal design, må vi
bestemme passende rekkevidde for kontaktkraft.
For dette formålet, deformasjonskarakteristiske diagrammer av
terminaler og gjennomgående hull er tegnet skjematisk, som vist
i fig. 2. Det er indikert at kontaktkrefter er i en vertikal akse,
mens terminalstørrelser og gjennomgående hulldiametre er i
henholdsvis horisontal akse.

Innledende kontaktstyrke

C. Bestemmelse av minimum kontaktkraft
Minste kontaktkraft er bestemt av (1)
plotte kontaktmotstanden oppnådd etter utholdenheten
tester i vertikal akse og den første kontaktkraften i horisontal
akse, som vist i fig. 3 skjematisk, og (2) finne
minimum kontaktkraft for å sikre at kontaktmotstanden er
lavere og mer stabil.
Det er vanskelig å måle kontaktkraften direkte for presspasningsforbindelsen i praksis, så vi fikk den som følger:
(1) Innsetting av terminaler i gjennomgående hull, som har
forskjellige diametre utenfor det foreskrevne området.
(2) Måling av terminalbredden etter innsetting fra
tverrsnitt kuttet prøve (for eksempel, se fig. 10).
(3) Konvertering av terminalbredden målt i (2) til
kontaktkraft ved bruk av deformasjonskarakteristikk
diagram av terminalen oppnådd faktisk som vist i
Fig. 2.

Innledende kontaktstyrke

To linjer for terminaldeformasjonen betyr en for
maksimale og minste terminalstørrelser på grunn av spredning i
henholdsvis produksjonsprosessen.
Tabell II Spesifikasjon av kontakten vi utviklet

Tabell II Spesifikasjon av kontakten vi utviklet
Press-fit kontakt for bil ECUer

Det er tydelig at kontaktkraften som genereres mellom
terminaler og gjennomgående hull er gitt ved skjæringspunktet mellom to
diagrammer for terminaler og gjennomgående hull i fig. 2, som
betyr den balanserte tilstanden for terminalkompresjon og ekspansjon av gjennomgående hull.
Vi har bestemt (1) minimum kontaktkraft
nødvendig for å gjøre kontaktmotstanden mellom terminaler og
gjennomhull lavere og mer stabil før/etter utholdenheten
tester for kombinasjonen av minimumsterminalstørrelser og
maksimal gjennomgående hulldiameter, og (2) maksimal kraft
tilstrekkelig til å sikre isolasjonsmotstanden mellom tilstøtende
gjennomgående hull overskrider den angitte verdien (109Q for dette
utvikling) etter utholdenhetstestene for
kombinasjon av maksimale terminalstørrelser og minimum
gjennomgående hulldiameter, hvor forringelsen av isolasjonen
motstand er forårsaket av fuktighetsabsorpsjon i
skadet (delaminert) område i PCB.
I de følgende avsnittene, metodene som brukes til å bestemme
henholdsvis minimum og maksimal kontaktkraft.

 

 

 

 

D. Bestemmelse av maksimal kontaktkraft
Det er mulig at interlaminære delamineringer i PCB induserer
senking av isolasjonsmotstand ved høy temperatur og inn
en fuktig atmosfære når den utsettes for overdreven kontaktkraft,
som genereres av kombinasjonen av maksimum
terminalstørrelse og minimum gjennomgående hulldiameter.
I denne utviklingen, den maksimalt tillatte kontaktkraften
ble oppnådd som følger;(1) den eksperimentelle verdien av
minste tillatte isolasjonsavstand "A" i PCB var
oppnådd eksperimentelt på forhånd, (2) det tillatte
delamineringslengden ble beregnet geometrisk som (BC A)/2, der "B" og "C" er terminalstigningen og
henholdsvis gjennomgående hulldiameter, (3) den faktiske delamineringen
lengde i PCB for ulike gjennomhullsdiametre har vært
oppnådd eksperimentelt og plottet på den delaminerte lengden
vs. innledende kontaktkraftdiagram, som vist i fig. 4
skjematisk.
Til slutt er den maksimale kontaktkraften bestemt slik
for ikke å overskride den tillatte lengden på delaminering.
Estimeringsmetoden for kontaktkrefter er den samme som
oppgitt i forrige avsnitt.

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

E. Terminal Shape Design
Terminalformen er designet for å generere
passende kontaktkraft (N1 til N2) i det foreskrevne gjennomgående hullet
diameterområde ved å bruke tredimensjonalt endelig element
metoder (FEM), inkludert effekten av preplastisk deformasjon
induserende i produksjonen.
Følgelig har vi tatt i bruk en terminal, formet som en
"N-formet tverrsnitt" mellom kontaktpunktene nær
bunnen, som har generert en nesten jevn kontaktkraft
innenfor det foreskrevne diameterområdet for gjennomgående hull, med en
gjennomboret hull nær spissen slik at skaden av PCB kan være
redusert (fig. 5).
Vist i fig. 6 er et eksempel på den tredimensjonale
FEM-modellen og reaksjonskraften (dvs. kontaktkraft) vs
forskyvningsdiagram oppnådd analytisk.

Fig. 5 Skjematisk tegning av terminal

F. Utvikling av hard tinnbelegg
Det finnes ulike overflatebehandlinger for å forebygge
oksidasjon av Cu på PCB, som beskrevet i II - B.
Ved metallisk plettering overflatebehandlinger, som f.eks
tinn eller sølv, den elektriske tilkoblingssikkerheten til press-fit
teknologi kan sikres ved kombinasjonen med
konvensjonelle Ni-plateterminaler.Men når det gjelder OSP,tinnbelegg på terminalene må brukes for å sikre langterm elektrisk tilkobling pålitelighet.

Imidlertid kan konvensjonell tinnbelegg på terminaler (for
for eksempel av 1 ltm tykkelse) genererer avskrapingenav tinnunder terminalinnsettingsprosessen.(Foto. "a" i fig. 7)

og denne avskrapingen induserer sannsynligvis kortslutninger medtilstøtende terminaler.

Derfor har vi utviklet en ny type hardt tinn
plettering, som ikke fører til at noe tinn skrapes av ogsom sikrer langsiktig elektrisk tilkoblingssikkerhetsamtidig.

Denne nye pletteringsprosessen består av (1) ekstra tynn tinn
plettering på underplating, (2) en oppvarmingsprosess (tinn-reflow),
som danner det harde metalliske legeringslaget mellom
underplating og tinnbelegg.
Fordi den endelige resten av tinnbelegg, som er årsaken
av avskraping, på terminaler blir ekstremt tynne og
fordeler seg ujevnt på legeringslaget, ingen avskrapingavtinn ble verifisert under innsettingsprosessen (Foto "b" inFig. 7).

Hard TiXn Plating
Autorisert lisensiert bruk begrenset til: Cornell University Library.Lastet ned 11. november 2022 kl. 05:14:29 UTC fra IEEE Xplore.Begrensinger gjelder.

Innleggstid: Des-08-2022